Latest News
& Updates

ידיעות אמריקה: ביקור הוקרה לפצועי צה”ל

Posted on Thursday, 5/19/2016

השבוע, ynetus, בשיתוף ארגון ׳בלב אחד׳, עוקבים מדי יום אחר חיילות וחיילי צה״ל, פצועי פיגועי הדקירה והדריסה שהגיעו לניו יורק למסע של הוקרה והכרה שאורגן בקפידה על ידי הקהילה היהודית המחבקת.

 

בכל יום נוכל לראות מקרוב כיצד המשלחת שמסיירת בימים אלו ברחבי ניו יורק והסביבה, מתרשמת מהאירועים הרבים והמגוונים וכיצד משפיע המסע הייחודי שלהם כאן, עליהם ועל הקהילה היהודית שמארחת אותם.

המשך לקרוא >>